WIFI

 

 
Tisztelt látogatónk!
Üdvözöljük a Nyíregyházi Egyetem Wifi hálózatán!
 
 
A WIFI hálózat része a Nyíregyházi Egyetem hálózatának, így az NYENET használatára vonatkozó szabályok érvényesek rá. Részlet az Nyíregyházi Egyetem Informatikai szabályzatából:
 
III. 3. Egyetemi felhasználói tilalmak
  1. Valamennyi egyetemi felhasználó számára tilos:
a) olyan jogosultságok megszerzése, illetve megszerzésére való kísérlet, amely a felhasználó
számára nem engedélyezett,
b) a biztonsági rendszerek feltörése, illetve feltörésükre tett kísérlet,
c) másoknak jogosultságok átadása,
d) személyes jövedelemszerzés, illetve profitorientált tevékenység folytatása az NYE informatikai
infrastruktúráján,
e) szoftver, hardver elemek megrongálása, működésük veszélyeztetése,
f) szoftver, hardver elemek jogosulatlan módosítása, átkonfigurálása,
g) meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni és
h) a hálózati forgalom figyelése, adatgyűjtése.
 
 
A teljes szabályzat az alábbi linken olvasható el:
 
 
Az NYENET része a KIFÜ által működtetett HBONE hálózatnak, melyet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet szabályoz.
 
Részlet a KIFÜ Felhasználói Szabályzatából:
 
3. A KIFÜ szolgáltatás használata
 
3.2 A KIFÜ szolgáltatás nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre:
 
a) a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);
b) KIFÜ szolgáltatásoknak nem csatlakozó szervezetek számára való továbbítása, beleértve a jóhiszemű továbbadást is;
c) a KIFÜ hálózatba kapcsolt rendszereket a működtetőknek a lehetőségek szerint úgy kell konfigurálniuk, hogy az ilyen használatot megakadályozzák (pl. nyílt levelezési átjáró stb.);
d) haszonszerzést célzó, direkt üzleti célú, illetve marketing tevékenység;
e) a KIFÜ Szolgáltatásai, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;
f) a KIFÜ Szolgáltatásait, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység végzése (pl. hálózati játékok, kéretlen reklámok);
g) a Szolgáltatások erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történő - túlzott mértékben való szisztematikus próbálgatása (pl. TCP port scan);
h) a Szolgáltatások erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;
i) másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű védett tulajdonságát bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);
j) mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek, hirdetések);
k) a Szolgáltatások erőforrásainak magáncélra való használata;
l) a Szolgáltatások erőforrásainak olyan célra való használata, amely az erőforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése);
m) hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing);
n) a Felhasználó semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon illegális vagy helytelen felhasználásra.
 
A teljes szabályzat elérhető itt:
 
 
NYE dolgozó SSID beállításához szükséges fájlok:

   Windows XP
   Windows Vista

NYE hallgató SSID beállításához szükséges fájlok:

   Windows XP
   Windows Vista

Hallgatóknak jelszó regisztráció: https://hp.nye.hu/

 

Az "eduroam" wifi hálózat beállítása Windows 10 rendszereken

Amennyiben Windows 10 esetében működési problémát tapasztal az "eduroam" wifi hálózathoz való csatlakozás közben, úgy lehetőség van egy beállító fálj letöltésére és lefuttatására, amely automatikusan telepíti a szükséges beállításokat.

A verzió kizárólag Windows 10 rendszereken működőképes!!!

Eduroam beállításhoz szükséges file letöltése

Letöltés után lehetőleg rendszergazdai módban futtassa a programot, és ezt követően indítsa újra a számítógépet is, majd a szokásos módon a felhasználói név és jelszó megadása után csatlakozzon az "eduroam" wifi hálózathoz.
 

Amennyiben a beállításhoz segítséget igényel vagy azzal kapcsolatosan problémát tapasztal, hívja az egyetem 2626-os mellékét, vagy írjon a itsupport@nye.hu emai címre.