WIFI

 

 
Tisztelt látogatónk!
Üdvözöljük a Nyíregyházi Egyetem Wifi hálózatán!
 
 
A WIFI hálózat része a Nyíregyházi Egyetem hálózatának, így az NYFNET használatára vonatkozó szabályok érvényesek rá. Részlet az Nyíregyházi Egyetem Informatikai szabályzatából:
 
III. 3. Egyetemi felhasználói tilalmak
  1. Valamennyi egyetemifelhasználó számára tilos:
a) olyan jogosultságok megszerzése, illetve megszerzésére való kísérlet, amely a felhasználó számára nem engedélyezett,
b) a biztonsági rendszerek feltörése, illetve feltörésükre tett kísérlet,
c) másoknak jogosultságok átadása,
d) személyes jövedelemszerzés, illetve profitorientált tevékenység folytatása, szoftver, hardver elemek megrongálása, működésük veszélyeztetése,
e) szoftver, hardver elemek jogosulatlan módosítása, átkonfigurálása,
f) meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni és
g) a hálózati forgalom figyelése, adatgyűjtése.
 
 
A teljes szabályzat az alábbi linken olvasható el:
 
 
Az NYFNET része a NIIF Intézet által működtetett HBONE hálózatnak, melyet az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete szabályoz.
 
 
Részlet a rendeletből:
A NIIF hálózat használata
7. §
A NIIF hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre, illetve ilyen tevékenységekre irányuló próbálkozásokra, kísérletekre:
 
a) a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);
 
b) nem NIIF tagintézmények egymás közötti forgalmának bonyolítása, kivéve ha azt az 5. §-ban meghatározott szerződéses munkakapcsolat indokolja;
 
c) a NIIF szolgáltatásoknak nem NIIF tagintézmények számára való továbbítása, beleértve a jóhiszemű továbbadást is, kivéve az 5. §-ban meghatározott szerződéses munkakapcsolatokat; a NIIF hálózatba kapcsolt rendszereket a működtetőknek a lehetőségek szerint úgy kell konfigurálniuk, hogy az ilyen használatot megakadályozzák (pl. nyílt levelezési átjáró stb.);
 
d) profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;
 
e) a NIIF hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;
 
f) a NIIF hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);
 
g) a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történő - túlzott mértékben való szisztematikus próbálgatása (pl. TCP port scan);
 
h) a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;
 
i) másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);
 
j) mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek, hirdetések);
 
k) a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata;
 
l) a hálózati erőforrások, szolgáltatások olyan célra való használata, amely az erőforrás/szolgáltatás eredeti céljától idegen (pl. hírcsoportokba/levelezési listákra a csoport/lista témájába nem vágó üzenet küldése);
m) hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing).
 
A teljes rendelet a mellékleteivel elérhető itt:
 
 
NYF dolgozó SSID beállításához szükséges fájlok:

   Windows XP
   Windows Vista

NYF hallgató SSID beállításához szükséges fájlok:

   Windows XP
   Windows Vista

Hallgatóknak jelszó regisztráció: https://hp.nyf.hu/

 

Az "eduroam" wifi hálózat beállítása Windows 10 rendszereken

Amennyiben Windows 10 esetében működési problémát tapasztal az "eduroam" wifi hálózathoz való csatlakozás közben, úgy lehetőség van egy beállító fálj letöltésére és lefuttatására, amely automatikusan telepíti a szükséges beállításokat.

A verzió kizárólag Windows 10 rendszereken működőképes!!!

Eduroam beállításhoz szükséges file letöltése

Letöltés után lehetőleg rendszergazdai módban futtassa a programot, és ezt követően indítsa újra a számítógépet is, majd a szokásos módon a felhasználói név és jelszó megadása után csatlakozzon az "eduroam" wifi hálózathoz.
 

Amennyiben a beállításhoz segítséget igényel vagy azzal kapcsolatosan problémát tapasztal, hívja az egyetem 2626-os mellékét, vagy írjon a itsupport@nye.hu emai címre.